Efektivní komunikace = šikovné dorozumívání

Snad prvním pokusem o dorozumívání se s našimi rodiči jsme každý podnikali, aniž bychom si to vlastně nějak reálně uvědomili. Neverbální projevy miminkovské mimiky nás spojovaly v poznání světa, do kterého jsme se narodili. Podvědomě jsme vnímali a přijímali tváře a jejich výrazy a patřičně na ně reagovali. Tady někde vzniká pochopení umět se dobře dorozumět, ať už slovy či bez nich. Za léta vnímání světa se naše znalosti prohloubily nebo i deformovaly, a dnes marně přemýšlíme, jak se dorozumívat třeba šikovněji. K tomu slouží virtuální kurzy, kde můžete pochopit stejně jako v mládí podněty, které vás lépe spojí se světem druhých lidí.

Vnímat a pochopit

Je těžké porozumět druhým? Je těžké naučit se reagovat adekvátně na různé podněty, kterým jsme vystaveni? Jak pro koho. Někomu je umění empatie a efektivní komunikace zcela vrozené. Někdo však celý život marně hledá cesty k lidem a požaduje od druhých, aby mu beze zbytku porozuměli. Bohužel však naráží i přes snahu na stálé vztahové či pracovní bariéry, bez možnosti je šikovně prolomit. Pokud patříte k lidem, kteří potřebují s uměním dorozumět se pomoci, obraťte se k našim výukovým virtuálním kurzům, které vás chytře převedou přes mosty porozumění zpět k lidem.