Pr články

Vytvoříme vám kvalitní Pr články, a umístíme je na ta správná místa. Publikace je stejně důležitá, jako poutavý text, správná forma, dobře zvolená klíčová slova a umístěné zpětné odkazy. Články vkládáme pouze do kvalitních pr katalogů a internetových magazínů.
Odkazy umístěné na relevantních místech jsou velice užitečné. Pr články jsou účinným marketingovým nástrojem na internetu, sloužícím ke komunikaci s médii. Odtud i jejich název, kdy Pr znamená „komunikace s veřejností“.

Pojetí Pr textů

V dnešní době jsou pojaty Pr články trochu širším způsobem, než byly kdysi ještě tištěné texty. Dnes slouží jako komerční texty, k ovlivnění čtenářů a k reklamě. Zároveň slouží pro vyhledávače. Ty hodnotí zpětné odkazy v jejich textu, a jejich kvalitu.