Tektit je magický kámen z Vesmíru

Tektit je kus horniny, která na zemský povrch dopadla v podobě meteoritu. Jedná se tedy o materiál mimozemského původu, což na mnohé z vás bude působit velmi zvláštně, až přímo magicky. Stačí si pomyslet, že právě držíte v ruce kámen, který se pohyboval v temnotách, při teplotách blízkých absolutní nule, kde panuje pouze vakuum, tedy vcelku podmínky veskrze nehostinné. V každém případě vás bude jímat neobvyklý pocit, který v nás probouzí zvědavost, co se asi nachází někde dál, za hranicemi sluneční soustavy, a zda také existují i jiné obydlené světy, jiné dimenze a časoprostor. Samotná existence Tektitů probouzí v mnoha lidech neobyčejnou zvědavost a touhu po poznání, a to vám stačí pouze mít drobný valoun položený před sebou na psacím stole.

Tektit v podobě šperků

S Tektitem se můžete setkat i v podobě různých šperků, například náušnic, prstenů či náramků. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice vzácné minerály, musíte počítat i s poměrně vysokou cenou těchto výrobků. Na druhou stranu máte pak ve své blízkosti kousek horniny, která nemá s naší planetou nic společného, a jedná se o něco, co k nám doputovalo z Vesmíru.